SSL

Заявление

Желая да ми бъде издадена кредитна карта:

 • trans.card Classic

 • trans.card Gold

 • trans.card MasterCard Standard

 • trans.card MasterCard Gold

Лични данни

Контакти

Адрес по лична карта

Настоящ адрес

Социален статус

Работодател

Адрес на работодателя

Длъжност и стаж

Нетен месечен доход

Месечен доход след приспадане на данъците

лева
лева
лева
лева

Задължения по кредити

Ипотечни и потребителски кредити, лизинг

лева
лева

Бързи, стокови и други кредити

лева
лева

Кредитни карти и овърдрафти

лева

Кореспонденция

Получаване на месечни извлечения

SMS известяване при транзакция и получаване на банков превод
(такса за 1 SMS: 0.12 лв.)

Декларации

С въвеждането на кода за сигурност и натискането на
бутона „Потвърждавам” декларирате следното:

 1. 1

  Декларирам, че съм запознат/а с Общите условия по рамковия договор за предоставяне на платежни услуги и потребителски кредити на Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС), съгласен/съгласна съм с тях и ги приемам.

 2. 2

  Давам изричното си съгласие (по смисъла на чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни) личните ми данни да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от ТФС за законни дейности по установяване истинността на предоставената от мен информация в заявлението, както и за установяване на моята платежоспособност и кредитоспособност.

 3. 3

  Давам изричното си съгласие личните ми данни, съдържащи се в информационния масив на Националния осигурителен институт, включително данните за осигуряването ми и за точния размер на получавания от мен доход, да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от ТФС за целите на дейностите по т.2.

 4. 4

  Давам изричното си съгласие личните ми данни, съдържащи се в Централния кредитен регистър при Българската народна банка и в информационните масиви на други администратори на лични данни, включително данните за кредитната и друга моя задлъжнялост, да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от ТФС за целите на дейностите по т.2.

 5. 5

  Декларирам, че ми е предоставена информацията по чл. 19 от Закона за защита на личните данни.