SSL

Заявление

Желая да ми бъде издадена платежна карта:

 • trans.pay MasterCard

 • trans.cash MasterCard

Лични данни

Контакти

Адрес по лична карта

Настоящ адрес

Кореспонденция

Получаване на месечни извлечения по e-mail

SMS известяване при транзакция и получаване на банков превод
(такса за 1 SMS: 0.12 лв.)

Декларации

С въвеждането на кода за сигурност и натискането на
бутона „Потвърждавам” декларирате следното:

 1. 1

  Декларирам, че съм запознат/а с Общите условия по рамковия договор за предоставяне на платежни услуги и потребителски кредити на Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС), съгласен/съгласна съм с тях и ги приемам.

 2. 2

  Давам изричното си съгласие (по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни) личните ми данни да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от ТФС за законни дейности по установяване истинността на предоставената от мен информация в заявлението.

 3. 3

  Декларирам, че ми е предоставена информацията по чл. 19 от Закона за защита на личните данни.