global-transfer
EN

Заявление

Желая да прехвърля пари по карта, издадена от Транскарт Файненшъл Сървисис

прехвърлете сума в размер на:

лева

по платежна сметка на получателя с IBAN:

IBAN на платежната сметка на получателя е посочен в:


  • горния ляв ъгъл на всяко месечно извлечение
  • интернет профила на получателя в страницата на ТФС
  • мобилното приложение Transcard Mobile

capcha

Важно: За да прехвърлите пари чрез услугата global.transfer, е необходимо Вашата карта да поддържа последна версия на стандарта 3‑D Secure.

Заявление

Желая да прехвърля пари по карта, издадена от Транскарт Файненшъл Сървисис

  • сума :
  • получател:
  • № на картата на получателя:
  • IBAN:
  • известие за статуса на заявлението:

Таксата за операцията, в размер на 1 лев, ще бъде удържана от получателя.

В случай на оспорване на операцията, Транскарт Файненшъл Сървисис възстановява сумата по картата на наредителя при получено съгласие на получателя.

Прехвърлянето на сумата се извършва чрез виртуално терминално устройство ПОС, . С натискането на бутона „Потвърждавам” ще бъдете пренасочени към защитения информационен модул на , където трябва да въведете данните на Вашата карта.